Energimätning (IMD och Analys)

VAR, NÄR OCH HUR FÖRBRUKAS DIN ENERGI?

En flexibel mätinsamlingstjänst för bostäder, kommersiella fastigheter och industri

Smartare insamling

Alla data på ett ställe gör analyserna effektiva

IMD

Individuell mätning och debitering av alla typer av media

Temperaturmätning

Hitta temperaturer som avviker mot det normala

Solceller

Vi hjälper er med IMD vid installation av solceller

Laddstolpar

Respektive användare debiteras för sin förbrukning

Megacons mätinsamling

Mätinsamling av energi har varit vår specialitet i över 20 år. Vi har väl beprövade system och produkter för att hantera mätning, loggning och analys av data. Vi byggde vår energiportal MC-Web för att digitalisera och nyttiggöra de stora mängder energidata som kontinuerligt skapas i alla fastigheter. För oss är målet att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och göra smarta analyser samtidigt som vi bidrar till besparingar och ökade fastighetsvärden.

 

IMD – Individuell mäting och debitering

Med MC-Web kan ni införa IMD av exempelvis el, vatten, värme och laddboxar. MC-Web registrerar förbrukningen för alla mätartyper för varje hushåll och hyresgäst. Alla användare har tillgång till enskilda inloggningar och kan följa sina förbrukningsmönster. Det gör det enkelt att se var besparingsmöjligheterna finns.

Vi administrerar alla underlag för debitering och exporterar till ert faktureringssystem.

 

Analysera mera

Vi mäter och loggar all er förbrukning. Med förbrukningsdatan hjälper vi er analysera energiförbrukningen så att ni kan optimera besparingar och prioritera framtida åtgärder. MC-Web utför en mängd analyser så att det är lätt att se förbrukningsmönster och följa upp genomförda
investeringar.

Har ni flera fastigheter kan allting samlas under ett konto där samtliga fastigheter kan administreras. Då blir det också enkelt att jämföra och följa upp fastigheter mot varandra.

AMA-texter

Söker du AMA-texter för mätinsamlingsprojekt? Hör av dig till oss på sales@megacon.se så tillhandahåller vi det.

v

Nya lagkrav

För IMD av värme och varmvatten har nya lagkrav trätt i kraft under 2021. Läs mer om krav och riktlinjer här https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/

VI HJÄLPER ER FRÅN START OCH MÅNGA ÅR FRAMÅT

VARJE PROJEKT ÄR UNIKT
Varje fastighet är unik och ställer olika krav på bland annat
olika mätartyper, kommunikation, sammankoppling och
uppkoppling. Vi har lång erfarenhet av mätinsamlingsprojekt
och arbetar alltid för den smartaste lösningen.

KALKYL OCH GENOMFÖRANDE
Vi gör tillsammans med kunden en kalkyl över projektet
där alla ingående delar tas med. Vi hjälper er beräkna
och dimensionera en effektiv anläggning och projektleder
driftsättningen. Megacon levererar all utrustning som krävs
för en fungerande installation. Vi är med från start till färdig
produkt.

GEMENSAM EL OCH SOLCELLER
Ett gemensamt elabonnemang sänker de fasta kostnaderna
jämfört med om varje användare har ett enskilt abonnemang.
En investering i solceller kan sänka inköpet att el
drastiskt. IMD möjliggör att även bostäder och lokaler kan
ta del av den el som produceras av solcellerna på taket,
vilket inte är möjligt om varje bostad och lokal har ett eget
elabonnemang.

VATTENMÄTNING
Att debitera vatten individuellt för boende och hyresgäster
är både ekonomiskt och rättvist. Det skapas stora incitament
till energibesparingar när boende och verksamheter betalar
för det de faktiskt förbrukar.

EFTER AVSLUTAD INSTALLATION
Vi sköter drift och övervakning av inkommande mätdata
och säkerställer att vi kontinuerligt har korrekt data. Den
faktiska förbrukningen för varje mätpunkt sammanställs till
ett faktureringsunderlag. Underlaget exporteras direkt till ert
ekonomisystem.

Välj att importera värden till MC-Web för att samla all
energidata. Från MC-Web går det också enkelt att exportera
alla uppgifter till ert fastighetssystem.

MC-Web är till stora delar väldigt enkelt att lära sig och
informationen är lätt att ta till sig. Med många olika
mätpunkter och mättyper finns också flera olika sätt att
göra analyser på. Vi erbjuder utbildningar anpassade för
mottagaren.

KOSTNADER
Avtalet för mätinsamlingstjänsten baseras på en
månadsavgift för tillgång till MC-Web samt
antalet mätpunkter för fastigheten.

 • Visualisering av mätvärden i grafer, tabeller och diagram
 • Mätarställningar och förbrukningar
 • Visning per minut, timme, dag, vecka, månad och år
 • Datadrift och back-up med systemövervakning
 • Skapa analyser och spara vyer
 • Skapa och hantera larm
 • Skapa och hantera rapporter för olika mätartyper
 • Spara händelser för uppföljning av investeringar
 • Automatiska underlag för fakturering
 • Olika behörighetsnivåer för användare
 • Obegränsat antal användare
 • Virtuella mätpunkter
 • Importera från andra datakällor
 • Exportera data till överordnade system

Ett urval av produkter

Insamlingsenheter

Elmätare

Vattenmätare

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Georg Stockhaus
Energimätning
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Alexander Svensson
Försäljning – Södra Sverige
073-084 41 71
alexander.svensson@megacon.se

Läs vår broschyr

IMD för Lägenheter

MC-Web är Megacons system för insamling av energiförbrukning i bland annat bostadsrättsföreningar. Systemet ger föreningen och dess medlemmar kontroll över fastighetens och lägenheternas individuella energiförbrukning – en investering som betalar sig inom 2-5 år. Varje lägenhetsinnehavare betalar dessutom bara för sin egen faktiska förbrukning.

IMD och analys för Fastighetsbolag

Med Megacons energiportal MC-Web blir det möjligt att se exakt var och när man kan minska sin förbrukning. Energiläckage och ”energibovar” upptäcks och kan åtgärdas.

Undersökningar visar att el- och varmvattenförbrukningen kan minskas med upp till 30% i ett fastighetsbestånd. 

Industri

Fullständig kontroll på förbrukningar kräver engagemang, kunskap och intresse. Målet är att spara energi och effektivisera och optimera sin tillgängliga effekt.

Megacons Energiportal MC-Web ersätter inte fastighetens styr- och reglersystem, det övervakar att det är optimalt!

Insamling av mätdata

Insamling av data kan ske på många olika sätt. Vi har samtliga lösningar för att alltid få hem er energidata. 

Vi levererar också data till era överordnade fastighetssystem. Vi har moduler inbyggt för marknadens alla vanligaste fastighetssystem men anpassar kontinuerligt kundunika varianter. 

Laddboxar och infrastruktur

Använd Energiportalen MC-Web för att bevaka era laddboxstationer för elbilar. Portalen kan hantera alla typer av laddboxar för att logga förbrukning, separera förbrukad laddning per RFID-tagg, automatisera debiteringsunderlag för alla användare, analysera förbrukningen och mycket mer. Få kontroll över hur laddboxarnas användning påverkar fastighetens effekt- och energiuttag.

För fastighetsägare finns fördelen med att debitera och analysera “vanlig” mätdata från fastigheten tillsammans med elförbrukningen för laddboxarna.

Megacons energiportal för insamlingsdata

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår mjukvara MC-Web, med många smarta funktionaliteter. Logga in i energiportalen oavsett var du befinner dig för att följa förbrukningen timme för timme. Vi har gjort det enkelt att exempelvis jämföra olika perioder och olika anläggningar. På det här sättet visas var och när energin förbrukas vilket ger ett bra underlag till energibesparingar.

Låt oss ta hand om mätvärdena i vår server för kvalitetssäkrade värden. Att specialanpassa mjukvaror till kundens behov är inget problem för oss, vi har kunskapen och kapaciteten inom Megacon.