Energimätning (IMD och Analys)

⇒ Mätinsamling
⇒ Visualisering
⇒ Analys
⇒ IMD

Megacon erbjuder tjänster inom mätinsamling som förenklar datainsamlingen och analysen av alla typer av mätvärden. Med Megacons mätinsamling kan du se exakt VAR och NÄR energin förbrukas. Energiportalen MC-Web möjliggör full kontroll över energiförbrukningen och ger större möjligheter till faktabaserade beslut för åtgärder. Följ upp och presentera genomförda åtgärder på ett enkelt och tydligt sätt.

Nybyggt och ombyggt

Megacon levererar all utrustning som krävs för en fungerande installation. Vi är med från start till färdig produkt. Vi hjälper er beräkna och dimensionera en effektiv anläggning och projektleder driftsättningen

Individuell Mätning och Debitering (IMD)

IMD ger ökad medvetenhet över den egna förbrukningen och motiverar till besparingsåtgärder.
Rättvist och energibesparande. Låt hyresgäster och boende följa sin förbrukning av exempelvis el, varmvatten och kallvatten via energiportalen MC-Web.

IMD och Analys

  • Mät Megacon bygger unika energisparsystem anpassade helt efter kundens egna behov.
  • Logga Logga förbrukningar över en tid och få en tydlig bild över nuvarande förbrukning.
  • Debitera Du får detaljerade och rättvisa underlag för debitering.
  • Analysera Granska grafer och kurvor noggrant. Jämför med liknande anläggningar eller tidsperioder.
  • Åtgärda Beroende på vad du mäter finns en mängd förslag på åtgärder.
  • Spara Du kommer att bli förvånad över hur stora besparingar du kan göra.

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Georg Stockhaus
Marknad/Försäljning Energimätning
08-402 42 54
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
08-402 42 59
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

IMD för Lägenheter

MC-Web är Megacons system för insamling av energiförbrukning i bland annat bostadsrättsföreningar. Systemet ger föreningen och dess medlemmar kontroll över fastighetens och lägenheternas individuella energiförbrukning – en investering som betalar sig inom 2-5 år. Varje lägenhetsinnehavare betalar dessutom bara för sin egen faktiska förbrukning.

IMD och analys för Fastighetsbolag

Med Megacons energiportal MC-Web blir det möjligt att se exakt var och när man kan minska sin förbrukning. Energiläckage och ”energibovar” upptäcks och kan åtgärdas.

Undersökningar visar att el- och varmvattenförbrukningen kan minskas med upp till 30% i ett fastighetsbestånd. 

Industri

Fullständig kontroll på förbrukningar kräver engagemang, kunskap och intresse. Målet är att spara energi och effektivisera och optimera sin tillgängliga effekt.

Megacons Energiportal MC-Web ersätter inte fastighetens styr- och reglersystem, det övervakar att det är optimalt!

Insamling av mätdata

Insamling av data kan ske på många olika sätt. Vi har samtliga lösningar för att alltid få hem er energidata. 

Vi levererar också data till era överordnade fastighetssystem. Vi har moduler inbyggt för marknadens alla vanligaste fastighetssystem men anpassar kontinuerligt kundunika varianter. 

Laddboxar och infrastruktur

Använd Energiportalen MC-Web för att bevaka era laddboxstationer för elbilar. Portalen kan hantera alla typer av laddboxar för att logga förbrukning, separera förbrukad laddning per RFID-tagg, automatisera debiteringsunderlag för alla användare, analysera förbrukningen och mycket mer. Få kontroll över hur laddboxarnas användning påverkar fastighetens effekt- och energiuttag.

För fastighetsägare finns fördelen med att debitera och analysera “vanlig” mätdata från fastigheten tillsammans med elförbrukningen för laddboxarna.

Megacons energiportal för insamlingsdata

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår mjukvara MC-Web, med många smarta funktionaliteter. Logga in i energiportalen oavsett var du befinner dig för att följa förbrukningen timme för timme. Vi har gjort det enkelt att exempelvis jämföra olika perioder och olika anläggningar. På det här sättet visas var och när energin förbrukas vilket ger ett bra underlag till energibesparingar.

Låt oss ta hand om mätvärdena i vår server för kvalitetssäkrade värden. Att specialanpassa mjukvaror till kundens behov är inget problem för oss, vi har kunskapen och kapaciteten inom Megacon.