Energimätning (IMD och Analys)

VAR, NÄR OCH HUR FÖRBRUKAS DIN ENERGI?

En flexibel mätinsamlingstjänst för bostäder, kommersiella fastigheter och industri

Smartare insamling

Alla data på ett ställe gör analyserna effektiva

IMD

Individuell mätning och debitering av alla typer av media

Temperaturmätning

Hitta temperaturer som avviker mot det normala

Solceller

Vi hjälper er med IMD vid installation av solceller

Laddstolpar

Respektive användare debiteras för sin förbrukning

Megacons mätinsamling

Vi är experter på energimätning med över 20 års erfarenhet. Med våra beprövade system och produkter kan vi hantera mätning, loggning och analys av energidata. Vår energiportal MC-Web hjälper dig att digitalisera och dra nytta av den enorma mängden energidata som skapas i fastigheter. Vi strävar efter att minska energiförbrukningen, göra smarta analyser och öka värdet på din fastighet. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och upptäck hur vi kan revolutionera din energihantering. Besök vår broschyr för mer information om våra innovativa produkter och lösningar.

IMD – Individuell mäting och debitering

Med MC-Web kan ni enkelt implementera IMD för att övervaka och analysera er elförbrukning, vattenförbrukning, värmeförbrukning och laddboxar. MC-Web registrerar och presenterar förbrukningsdata för alla era mätare och hyresgäster på individuell basis. Genom personliga inloggningar får alla användare möjlighet att följa sina förbrukningsmönster och upptäcka potentiella besparingsområden. Vi tar hand om all faktureringsadministration och sömlöst exporterar data till ert befintliga faktureringssystem.

Analysera mera

Vi erbjuder en omfattande mätning och loggning av er energiförbrukning. Genom att analysera förbrukningsdatan kan vi hjälpa er att optimera besparingar och prioritera framtida åtgärder. Våra experter på MC-Web utför noggranna analyser för att identifiera förbrukningsmönster och följa upp era investeringar. Med vår plattform kan ni enkelt administrera och jämföra flera fastigheter under ett konto. Upptäck potentialen i er energiförbrukning och ta steget mot effektivare och mer hållbara lösningar.

AMA-texter

Söker du AMA-texter för mätinsamlingsprojekt? Hör av dig till oss på sales@megacon.se så tillhandahåller vi det.

Nya lagkrav

För IMD av värme och varmvatten har nya lagkrav trätt i kraft under 2021 och 2022.

Läs mer om krav och riktlinjer här hos Boverket 

Lägenheter

 • IMD av el, vatten och värme är rättvist samtidigt som det sänker kostnader och motiverar till besparingar.
 • Mät temperaturer och koppla direkt till styrsystem
 • Hantera solceller och laddboxar för bilar.
 • Boende har tillgång till sin egen förbrukning och kan lätt se hur de presterar mot genomsnittet.

Fastighetsbolag

 • Varje hyresgäst debiteras för sin faktiska förbrukning och kan analysera sin egen data.
 • Öka fastighetens värde och minska kostnader för energiförbrukningen.
 • Analysera förbrukningen för fastighetens olika delar.
 • Följ upp energiinvesteringar.

Industri

 • Analysera hur energin förbrukas och optimera användning
 • Identifiera och prioritera åtgärder
 • Visualisera förbrukning ner på minutnivå för optimeringar
 • Skapa och hantera virtuella mätpunkter

VI HJÄLPER ER FRÅN START OCH MÅNGA ÅR FRAMÅT

VARJE PROJEKT ÄR UNIKT
Varje fastighet är unik och ställer olika krav på bland annat
olika mätartyper, kommunikation, sammankoppling och
uppkoppling. Vi har lång erfarenhet av mätinsamlingsprojekt
och arbetar alltid för den smartaste lösningen.

KALKYL OCH GENOMFÖRANDE
Vi gör tillsammans med kunden en kalkyl över projektet
där alla ingående delar tas med. Vi hjälper er beräkna
och dimensionera en effektiv anläggning och projektleder
driftsättningen. Megacon levererar all utrustning som krävs
för en fungerande installation. Vi är med från start till färdig
produkt.

GEMENSAM EL OCH SOLCELLER
Ett gemensamt elabonnemang sänker de fasta kostnaderna
jämfört med om varje användare har ett enskilt abonnemang.
En investering i solceller kan sänka inköpet att el
drastiskt. IMD möjliggör att även bostäder och lokaler kan
ta del av den el som produceras av solcellerna på taket,
vilket inte är möjligt om varje bostad och lokal har ett eget
elabonnemang.

VATTENMÄTNING
Att debitera vatten individuellt för boende och hyresgäster
är både ekonomiskt och rättvist. Det skapas stora incitament
till energibesparingar när boende och verksamheter betalar
för det de faktiskt förbrukar.

EFTER AVSLUTAD INSTALLATION
Vi sköter drift och övervakning av inkommande mätdata
och säkerställer att vi kontinuerligt har korrekt data. Den
faktiska förbrukningen för varje mätpunkt sammanställs till
ett faktureringsunderlag. Underlaget exporteras direkt till ert
ekonomisystem.

Välj att importera värden till MC-Web för att samla all
energidata. Från MC-Web går det också enkelt att exportera
alla uppgifter till ert fastighetssystem.

MC-Web är till stora delar väldigt enkelt att lära sig och
informationen är lätt att ta till sig. Med många olika
mätpunkter och mättyper finns också flera olika sätt att
göra analyser på. Vi erbjuder utbildningar anpassade för
mottagaren.

KOSTNADER
Avtalet för mätinsamlingstjänsten baseras på en
månadsavgift för tillgång till MC-Web samt
antalet mätpunkter för fastigheten.

 • Visualisering av mätvärden i grafer, tabeller och diagram
 • Mätarställningar och förbrukningar
 • Visning per minut, timme, dag, vecka, månad och år
 • Datadrift och back-up med systemövervakning
 • Skapa analyser och spara vyer
 • Skapa och hantera larm
 • Skapa och hantera rapporter för olika mätartyper
 • Spara händelser för uppföljning av investeringar
 • Automatiska underlag för fakturering
 • Olika behörighetsnivåer för användare
 • Obegränsat antal användare
 • Virtuella mätpunkter
 • Importera från andra datakällor
 • Exportera data till överordnade system

Ett urval av produkter

Insamlingsenheter

Elmätare

Vattenmätare

Läs vår broschyr

Insamling av mätdata

Insamling av data kan ske på många olika sätt. Vi har samtliga lösningar för att alltid få hem er energidata. 

Vi levererar också data till era överordnade fastighetssystem. Vi har moduler inbyggt för marknadens alla vanligaste fastighetssystem men anpassar kontinuerligt kundunika varianter. 

Laddboxar

Energiportalen MC-Web kan hantera alla typer av laddboxar för att logga förbrukning, separera förbrukad laddning per RFID-tagg, automatisera debiteringsunderlag för alla användare, analysera förbrukningen och mycket mer.

För fastighetsägare finns fördelen med att debitera och analysera “vanlig” mätdata från fastigheten tillsammans med elförbrukningen för laddboxarna.

MC-Web

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår mjukvara MC-Web. Logga in i och se all förbrukningen timme för timme. Vi har gjort det enkelt att analysera perioder och mätpunkter. Du vet exakt var och när energin förbrukas vilket ger ett bra underlag till energibesparingar.