DIRIS Digiware

DIRIS Digiware BCM

Modul för mätning av utgående grupper i Datacenter

Digiware BCM gör det möjligt att mäta upp 18 eller 21 utgående grupper. Speciellt framtagen för Datacenter för att ta så lite plats som möjligt och vara så enkel att integrera som möjligt. 

    Modellöversikt