DIRIS Digiware

DIRIS Digiware M

Gateway för att övervaka flera grupper med Cyber-säkerhet

 

Centraliserar data från upp till 32 moduler (vilket innebär mätning och övervakning av maximalt 192 grupper)

En säker åtkomstpunkt för samtliga mätningar

 • En hjälpspänning på 24VDC för hela Digiware-systemet.
 • Ingen farlig spänning på paneldörrar
 • Många kommunikationsgränssnitt: Modbus RTU/TCP, BACnet IP och SNMPv1, v2, v3
 • Gateway för Digiware till Ethernet
 • Gateway för RS485 till Ethernet
 • WEBVIEW-M mjukvara inbyggd i M-70
 • Automatisk export av data via FTPS
 • E-post skickas vid larm (SMTPS)
 • Säker tillgång till alla data
  • HTTPS-säkerhet med uppladdning av SSL/TLS certifikat
  • Möjlighet att begränsa eller blockera utvalda protokoll eller åtgärder

Modellöversikt