IsoOut

IsoOut

IsoOut har 16 individuella reläutgångar som kan användas för lokala indikeringar av jordfel.

IsoOut kopplas till samma matning och kommunikation som IsoHub.
IsoOut kan användas i befintliga, tidigare installerade system.

Inom sjukvården används IsoOut i utrymmen där man får problem om en konventionell jordfelsbrytare löser ut. En eller flera grupper övervakas och lokala indikeringar monteras i t.ex.akutsal.

IsoOut kan monteras på valfri plats i anläggningen i närheten av de utrymmen som skall ha larmindikering. De larm som registreras av IsoOut lagras i centralenheten IsoBase med värde och tid.

Upp till 8 st IsoOut kan anslutas till varje IsoBase, vilket ger övervakning av som mest 128 kanaler.
Till IsoBox kan 1st IsoOut kopplas.
Monteras på DIN-skena.

Läs vidare under IsoBase 96