IsoOut

IsoOut

IsoOut, som är utrusad med 16 reläutgångar, kombineras med installerade IsoHub enheter och kan placeras upp till 1 200 meter från centralenheterna IsoBase 96 och IsoBox 16/96.

  • 16 individuella reläutgångar för styrning/förmedling av jordfelslarm till överordnade system. Konfigurerbar option så att reläutgångar följer larmstatus eller larmminnesstatus
  • En grön LED används för indikation av matningsspänning
  • En röd LED används för indikation av larmstatus/aktiverad reläutgång
  • En gul LED används för indikation av kommunikationsflöde mellan enheten och IsoBase 96/IsoBox 16/96
  • RS485-kommunikationsgränssnitt till IsoBase 96/IsoBox 16/96 
  • Varje IsoOut har ett unikt serienummer som används av systemet för att stabilisera kommunikation till IsoBase 96 och IsoBox 16/96

IsoOut kopplas till samma matning och kommunikation som IsoHub.
IsoOut kan användas i befintliga, tidigare installerade system.

Inom sjukvården används IsoOut i utrymmen där man får problem om en konventionell jordfelsbrytare löser ut. En eller flera grupper övervakas och lokala indikeringar monteras i t.ex. akutsal.

IsoOut kan monteras på valfri plats i anläggningen i närheten av de utrymmen som skall ha larmindikering. De larm som registreras av IsoOut lagras i centralenheten IsoBase med värde och tid.

Upp till 8 st IsoOut kan anslutas till varje IsoBase, vilket ger övervakning av som mest 128 kanaler.
Till IsoBox kan 1st IsoOut kopplas.
Monteras på DIN-skena.

Läs vidare under IsoBase 96