KPM161

KPM161 – Isolationsvakt AC

 • Direktanslutning upp till 690V nätspänning,
  upp till 1,4 kV med HV-adapter
 • Övervakning under både live- och standbyförhållanden
 • För användning i land-, marina-, offshore-,
  undervattens- och havsbotteninstallationer
 • Tre-zon isolationsövervakning
 • ”Megger”-säker till 1,4 kVDC när spänningen
  är AV
 • Skyddad mot jordkapacitans och spänningsökningar

TRIP-nivåer och fördröjningar kan ställas in på enhetens bakre del. Här ställs både larm och
varningsnivåer in.

 • Högspänningsadapter upp till 1400V
 • Skapar säkerhetsbarriär från live HT-nätverk till LV-central
 • Begränsar utsignalen till säkra nivåer
 • Inga begränsningar för avståndet mellan adapter och LV-central