Panelinstrument

Panelinstrument

Analoga panelinstrument för alla AC/DC elektriska storheter i storlek 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 och 144 x 144.

Våra analoga panelinstrument är tillverkade av Celsa i Spanien.

Panelinstrument EQ – Vridjärn AC

Panelinstrument PQ – Vridspole DC

Panelinstrument BOQ – Max och momentan