DigiFlex

DigiFlex

DigiFlex är ett praktiskt och smidigt verktyg för lokalisering av felkällor i 5-ledarsystem där mätningar kan utföras under ordinarie drift. Mätnoggrannhet ända ner till 20mA felström.

• Batteridrivet och handhållet
• Mätningarna kan utföras under ordinarie drift
• Speciellt utvecklat för fellokalisering
• Mätområde 20mA till 400A
• Levereras med utförliga instruktioner om jordfelssökning
• Utvecklat tillsammans med en av Europas största tillverkare av instrument