DIRIS Digiware

DIRIS Digiware R-60

Modul för jordfelsövervakning

Digiware R-60-moduler kombinerar jordfelsövervakning med effektmätning och övervakningsfunktioner, för alla kombinationer av 1-fas, 2-fas eller 3-fasgrupper som används i TN-S- och TT-system. Modulen har 6 RJ12-ingångar som kan anslutas till summaströmtransformatorer och strömsensorer.

  • Mätning av läckströmmen endast vid den inkommande nivån är inte representativ för summan av läckströmmar hos enskilda grupper
  • Att mäta flera grupper är den enda effektiva lösningen för att ta reda på isolationsnivån i hela din anläggning
  • Läckströmmar så låga som 3 mA kan mätas för en tidig detektering av möjliga problem
  • Ett patenterat centreringsverktyg till summaströmtransformatorerna
  • Automatisk inlärningssekvens
  • 6 dynamiska tröskelvärden för och läckströmmar

  Teknisk guide

  Ladda ner guiden: Välja produkter för jordfelsövervakning