Överspänningsskydd

SURGYS Överspänningsskydd / Åskskydd

FÖR ATT GARANTERA ELANLÄGGNINGENS SÄKERHET MOT EFFEKTERNA AV BLIXTNEDSLAG
Överspänningsskydd (SPD) skyddar mot överspänning. Dessa överspänningsskydd säkerställer elinstallationens säkerhet mot indirekta effekter av blixtnedslag och ger skydd mot överspänningar till följd av industriell verksamhet eller störningar.

SURGYS G140-F

Typ 1

SURGYS G70

Typ 2

SURGYS G51-PV

Typ 2 DC

SURGYS G50-FE

Typ 1 och 2

SURGYS D40

Typ 2

SURGYS RS-3/mA-3/TEL-3

För datanätverk

SURGYS G40-FE

Typ 1 och 2

SURGYS E10

Typ 2 och 3