Jordningskopplare

Jordningskopplare

Jordningskopplare 1250A
50 kA rms i 1 sek, 110 kA peak
IEC 60947-3 / EN 60947-3
Kategori AC-22 och AC-23

Tillbehör

Handtag S4

Handtag S3

Axel 15×12 mm

Dimensioner

Stående frontmontage

Liggande bottenmontage

Anslutningar