DIRIS Digiware

DIRIS Digiware D-50 och D-70

Display för att övervaka flera grupper med Cyber-säkerhet

 

Centraliserar data från upp till 32 moduler vilket innebär mätning och övervakning av maximalt 186 mätpunkter (186st 1-fasgrupper eller 62st 3-fasgrupper)
 • En hjälpspänning på 24VDC för hela Digiware-systemet.
 • Ingen farlig spänning på paneldörrar
 • Många kommunikationsgränssnitt: Modbus RTU/TCP, BACnet IP och SNMP
 • WEBVIEW-M mjukvara inbyggd i DIRIS Digiware D-70
 • Automatisk export av data via FTPS
 • E-post skickas vid larm (SMTPS)
 • Säker tillgång till alla data
  • HTTPS-säkerhet med uppladdning av SSL/TLS certifikat
  • Möjlighet att begränsa eller blockera utvalda protokoll eller åtgärder
 • För applikationer utan lokal display kan all data centraliseras med C-31 och kommuniceras med RS485

Modellöversikt

Maxlängd på slinga är 300 meter

Alltså kan max 2st repeaters (C-32) användas

Systemprincip

Webview inbyggt i D-70