Jordfelsreläer

Jordfelsreläer

ELR-3C är ett kompakt jordfelsrelä, 3 moduler, för separat transformator.

Till detta relä passar summaströmtransformator CT-1
eller CTA-1 (delbar).

ELRC-B är ett 1-kanals jordfelsrelä med inbyggd summaströmtransformator, inställbart strömområde och tidsfördröjning.

Kontakta oss för ytterligare information.