DIRIS Digiware

DIRIS Digiware Bluetoothsensorer

Sensorer som kopplas med Bluetooth till DIRIS Digiware

B-TRH och B-MAG sensorer kommunicerar med DIRIS Digiware M gateways och DIRIS / ISOM Digiware D-displayer trådlöst via Bluetooth.

Med B-TRH-sensorn kan du integrera temperatur- och luftfuktighetsdata i ditt övervakningssystem. Sensorn kan också användas för att förutse underhållsarbete, genom att utfärda en varning om elskåpet överhettas till exempel.
B-MAG-sensorn kan detektera en förlust av magnetisk kontakt och kommer att varna dig vid dörröppningen till en elpanel eller ett begränsat tekniskt rum.