Skenfästen/tillbehör

Skenstöd / Skensupport / Isolatorer / Hållare för kopparskenor

Tillbehör för skensystem
Skensupport som är lämpliga för applikationer där hög strömkapacitet krävs. Produkterna har hög motståndskraft när det gäller kortslutningsnivåer tack vare deras uppbyggnad och design som ger dem en hög motståndskraft mot elektromekaniska belastningar.

Enkel installation
Monteras i horisontellt och vertikalt läge i lågspänningsställverk för användning i huvud- och/eller distributionssamlingsskenor. Standardmåtten för installation innebär att produkterna kan integreras i nästan alla LV-system på marknaden.

Produkterna följer standard
IEC 61439-1
IEC 60865-1

Integrerad i programvara
Ladda ner 3D-modeller av produkterna för att integrera med programvara för att dimensionera samlingsskenor. 3D-modeller finns i alla kända format.

SB C 10

Upp till 2500A och kortslutning 50kA

SB C 30

Upp till 7000A och kortslutning 120kA

SB 205

Upp till 4000A och kortslutning 80kA

SB C 15

Upp till 5800A och kortslutning 80kA

SB 44

Upp till 400A och kortslutning 30kA

Isolatorer

Höjd från 20mm till 70mm

SB C 20

Upp till 4000A och kortslutning 120kA

SB P 30

Upp till 4000A och kortslutning 80kA