Om Megacon

Megacon är experter på mätning och elkvalitet

Sedan 2023 ingår Megacon i Socomec Group.

Specialister i elbranschen

Megacon levererar produkter till en mängd specialistområden främst kopplade till el och energi. Våra kunder är bland de mest kompetenta i Sverige, de förlitar sig dagligen på användandet av våra system och produkter i sina verksamheter. 

Tekniskt kunnande

Vi älskar teknik och el. Megacon har alltid haft ett stort tekniskt kunnande och hjälper många företag med elfrågor och problemlösningar.

Produkter och system

Megacons egenutvecklade produkter och tjänster samspelar med Socomecs hela produktutbud som har utvecklats i över 100 år.

Megacon startades 1984

Megacon grundas med idén om att utveckla system för jordfelsövervakning och erbjuda moderna lösningar för elkvalitet inom Europa. Företaget startas av Peter Stockhaus våren 1984 i Järfälla utanför Stockholm. Sedan 2023 ingår Megacon i franska Socomec Group.

Jordfelsövervakning i vårt DNA

Megacon var med och skapade grunden för de moderna jordfelsövervakningssystemen i Sverige 1984. Sedan dess har vi kontinuerligt vidareutvecklat egna produkter för jordfel. Alltid med slutanvändare och kvalitet top of mind.

Mätinsamling sedan 1997

Insamling, loggning och analys av mätdata i fastigheter är idag en nödvändighet för alla fastighetsägare. Megacons resa med att visualisera mätdata på ett användbart sätt började i slutet på 90-talet då egenutvecklade produkter och system började skapas.