Mätinsamling

Mätinsamling

Mätinsamling av energi har varit vår specialitet i över 20 år. Vi har väl beprövade system och produkter för att hantera mätning, loggning och analys av data. Vi byggde vår energiportal MC-Web för att digitalisera och nyttiggöra de stora mängder energidata som kontinuerligt skapas i alla fastigheter.

IMD – Individuell mätning och debitering

Med MC-Web kan ni införa IMD av exempelvis el, vatten, värme och laddboxar. MC-Web registrerar förbrukningen för alla mätartyper för varje hushåll och hyresgäst. Alla användare har tillgång till enskilda inloggningar och kan följa sina förbrukningsmönster. Det gör det enkelt att se var besparingsmöjligheterna finns.

Vi administrerar alla underlag för debitering och exporterar till ert faktureringssystem.

Insamlingsenheter för M-Bus och Modbus

För insamling av data från energimätare med kommunikation via M-Bus och Modbus erbjuder vi insamlingsenheter/omvandlare från PiiGAB.

Elmätare

Vi har stor kunskap kring elmätare generellt. Vi lagerhåller alla de vanligaste modellerna för snabb leverans. Vi har också en stor mängd anpassade strömtransformatorer på lager. 

Vattenmätare

Vi säljer vattenmätare för alla typer av installationer och projekt. För fjärravläsning av mätarna använder vi antingen puls, M-Bus eller trådlös M-Bus.