Mätinsamling

Mätinsamling

Megacon är experter på mätinsamling av energidata och förbrukningsdata, det har vi varit i 20 år. Energiförbrukningen ökar ständigt vilket gör det viktigt att vara energieffektiv och ta kontroll över hur och var energin förbrukas. För att ta kontroll behövs information om hur verkligheten ser ut. Med fjärravläsning av undermätare och timvis visualisering av förbrukningen finns stora möjligheter att identifiera de områden där energiförbrukningen är för hög och där investeringsbehoven finns. 

Vi har många olika sätt att samla in energidata på. Megacon har sin grund i elkunskap och kvalitet. Vi ser oss som en bra partner vid komplicerade installationer och är behjälpiga problemlösare på koomplicerade anläggningar.

MC-Web möjliggör full kontroll över energiförbrukningen och ger er större möjligheter till faktabaserade beslut för åtgärder på anläggningen. På ett smidigt sätt kan genomförda åtgärder följas upp och presenteras.

MultiLog G3T

Loggningsenhet för anslutning mot pulsmätare.
3 ingångar för energimätare och 1 ingång för temperatursensor.

MultiLog G2

Loggningsenhet för anslutning mot pulsmätare.
8 ingångar för energimätare.

Insamlingsenheter för M-Bus och Modbus

För insamling av data från energimätare med kommunikation via M-Bus och Modbus erbjuder vi insamlingsenheter/omvandlare från PiiGAB.

Elmätare

Vi har stor kunskap kring elmätare generellt. Vi lagerhåller alla de vanligaste modellerna för snabb leverans. Vi har också en stor mängd anpassade strömtransformatorer på lager. 

Vattenmätare

Vi säljer vattenmätare för alla typer av installationer och projekt. För fjärravläsning av mätarna använder vi antingen puls, M-Bus eller trådlös M-Bus.