Multiinstrument och nätanalysatorer

Multiinstrument

Multiinstrument och nätanalysatorer används för kontroll och övervakning av trefasnätets olika storheter som t.ex. ström, spänning, effekt, energi, effektfaktor, cos φ och övertoner. 

De används för att få en uttömmande bild av elkvaliteten på anläggningen. Megacons sortiment av multiinstrument inkluderar både enkla lättöverskådliga instrument och avancerade analysatorer
med bred funktionalitet.

AMA-texter

Söker du AMA-texter för multiinstrument på inkommande och utgående grupper? Hör av dig till oss på sales@megacon.se så tillhandahåller vi det.

Välj rätt instrument för din anläggning

Prata med oss och tänk igenom följande

Ställverk utrustas allt oftare med multiinstrument som ersätter flera analoga instrument. Instrumenten finns i flera olika klasser både prestanda- och prismässigt.

Vid val av multiinstrument bör man utvärdera vilka parametrar som kan vara intressanta i den specifika anläggningen.

Ström

I de flesta fall utrustades ställverk tidigare med amperemetrar som visade momentanvärde samt den högsta förbrukade kvarttimmes strömmen med möjlighet till återställning. Detta är ett mätvärde som är viktigt om man vill utvärdera hur stort det maximala uttaget har varit från ställverket vid utökning av anläggningen eller för att optimera huvudsäkringar när man väljer olika typer av abonnemang. Om man väljer att använda multiinstrument skall man se till att max. kvarttimmes ström redovisas. Observera att max. momentan ström inte kan accepteras då detta värde t.ex. kan vara en strömspik vid motorstart.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen blir en allt viktigare parameter för alla typer av anläggningar. Alla instrument har inte energimätning som standard så detta måste specificeras. Vid val av energivisning bör man även se till att instrumenten är försedda med pulsutgång, Modbus, M-Bus eller annan kommunikation så att energivärde kan överföras till system för fjärravläsning.

Övertoner

De laster som idag kopplas till elnätet består alltmer av icke linjära laster. Exempel på denna typ av laster är lågenergilampor, frekvensomriktare samt switchade nätaggregat för alla typer av elektronik såsom datorer, skrivare, hemelektronik etc. Det gemensamma med dessa laster är att de skapar övertoner i elnätet. Dessa övertoner försvårar redovisningen av aktiv, reaktiv och skenbar effekt.

I anläggningar med hög strömövertonshalt  >20 % skall man välja multiinstrument som kan mäta dessa övertoner både i ström och spänning upp till 25:e tonen. Det är också mycket viktigt att både cos fi och effektfaktor visas då detta har mycket stor betydelse för utvärdering av reaktiv effekt samt dimensionering av faskompensering. Som exempel kan nämnas att det inte är ovanligt att cos fi = 1,0 och effektfaktor = 0,8 för en och samma last. Detta kan medföra att allvarlig feldimensionering av kondensatorbatteri kan förekomma.

På grund av stora variationer i specifikation mellan olika multiinstrument gäller det att noggrant ange vad man vill att instrumentet skall redovisa.

N

Säkerställ kvalitativ mätning från början

Rätt val av instrument ger mycket värdefull information om anläggningens tillstånd och är ett kraftfullt verktyg vid förändringar och utbyggnader.

Rogowskispolar

Klicka här för att komma till rogowskispolar

Tidigare modeller