DIRIS Digiware

DIRIS Digiware I-3x/I-4x/I-6x

Moduler för strömmätning

Kopplas till sensorer för mätning av ström

 • Snabb RJ12-koppling till strömsensorer med färgkodade kablar för enkel installation
 • Snabb RJ45-koppling för sammankoppling av moduler: upp till 32 moduler i ett system
 • Klass 0.5 noggrannhet för hela kedjan från sensorer till instrument (IEC 61557-12)

  Lokal skärm

  Till modulen I-4x kan också skärmen DIRIS D-30 anslutas via en RJ9-kabel. På så sätt kan du ha en lokal mätdisplay för en särskiljd grupp.

  Modellöversikt

  Inkoppling av strömsensorer

  Withdraw connector – produkt för busskoppling i uttagslådor

  Busskopplingen säkerställer att busslingan förblir intakt då uttagslådor används som behöver frånkopplas slingan.