DIRIS Digiware

DIRIS Digiware I-3x/I-4x/I-6x

Moduler för strömmätning

Kopplas till sensorer för mätning av ström

 • Snabb RJ12-koppling till strömsensorer med färgkodade kablar för enkel installation
 • Snabb RJ45-koppling för sammankoppling av moduler: upp till 32 moduler i ett system
 • Klass 0.5 noggrannhet för hela kedjan från sensorer till instrument (IEC 61557-12)
 • MID-certifierat system

  Lokal skärm

  Till modulen I-4x kan också skärmen DIRIS D-30 anslutas via en RJ9-kabel. På så sätt kan du ha en lokal mätdisplay för en särskiljd grupp.

  Modellöversikt

  Inkoppling av strömsensorer

  Withdraw connector – produkt för busskoppling i uttagslådor

  Busskopplingen säkerställer att busslingan förblir intakt då uttagslådor används som behöver frånkopplas slingan. 

  Fördelar

  Flera grupper

  – En modul kan övervaka upp till 2 trefasgrupper eller 6 enfasgrupper.
  – Upp till 31 strömmätningsmoduler kan läggas till, vilket möjliggör övervakning av ett stort antal grupper inom samma DIRIS Digiware-system.

  Noggrannhet

  DIRIS Digiware I-modulerna garanterar mätningarnas kvalitet och noggrannhet:
  – Klass 0,5 från 2 till 120% I hela mätkedjan, med TE/iTR/TF strömsensorer i klass 1 från 2 till 120% I hela mätkedjan med TR strömsensorer (IEC 61557-12).
  – Klass C (EN 50470).

  Kompakt

  Tvåmodulsbredd för övervakning av 2 trefasgrupper eller 6 enfasgrupper, vilket förenklar inbyggnad så nära lasten som möjligt.

  Plug & Play

  – RJ45-kablar för enkel och snabb modulanslutning.
  – Färgkodade RJ12-kablar för snabb, säker och felfri anslutning av strömsensorer.
  – Automatisk avkänning av typ av belastning, typ av strömsensor och klassning.
  – Vid anslutning till iTR-strömsensorer upptäcker och korrigerar AutoCorrect-tekniken kabeldragningsfel för att göra systemet mer tillförlitligt.

  Teknik i framkant

  – PreciSense: högsta noggrannhet i hela mätkedjan.
  – VirtualMonitor: status för effektbrytare utan att använda hjälpkontakter.
  – AutoCorrect: detektering och programvarukorrigering av kabeldragningsfel.

  MID-certifierad

  DIRIS Digiwares strömmoduler I-30MID, I-35MID, I-60MID och I-61MID uppfyller MID-direktivet och garanterar noggrann och tillförlitlig mätning. “Modul B+D”-certifiering innebär att ett externt laboratorium har certifierat mätarens konstruktion och dess produktionsprocess.
  De är också utrustade med innovativa funktioner som går utöver standardutbudet på marknaden:
  – Innovativa system för manipulationsskydd: MID-modulerna har ett smart larmsystem som är mer effektivt än de mekaniska standardtätningar som MID-mätarna erbjuder.
  – Integrerad PreciSense-teknik: MID-moduler har en energinoggrannhetsmätning i klass C, vilket är den mest exakta klassen enligt MID-direktivet. Dessutom, precis som med alla DIRIS Digiware-system, erbjuder PreciSense-tekniken den bästa noggrannheten på marknaden över hela kedjan (moduler och sensorer).