Isolationsövervakning Socomec

Smart isolationsövervakning för ojordade IT-system

För att upptäcka och förutse isolationsfel i elektriska installationer

Nya teknologier och innovativa lösningar

Nya högteknologiska och komplexa elektriska installationer kräver lösningar och teknik som ger förutsägelser för framtida fel och som aktivt hjälper till att för att undvika oplanerade avstängningar.

Socomecs smarta och nyutvecklade isolationsövervakning ger oöverträffad enkelhet och kontroll.

Lösningar anpassade för sjukhus

Produkter som är anpassade och uttestade för medicinsk miljö.

Moduler och sensorer för medicinska grupp 2-rum med konstant övervakning av isolationsvärden.

Moderna larmenheter för operationssalar som är enkla och säkra att använda.

Skalbart, uppkopplat, moduluppbyggt system

Från en display kan du nå hela systemet och all data.

Med moduler och sensorer för övervakning och fellokalisering kan systemet anpassas och byggas på.

Med den inbyggda uppkopplade mjukvaran WEBVIEW sköts larmhantering och visualisering av data.

Teknik som möjliggör

 • Detektering av isolationsförsvagningar och förväntningar på isolationsfel
 • Detaljerad kartläggning av isolationen (resistiv och kapacitiv utvärdering)
 • Kontinuerlig övervakning av isolationsnivån för varje krets
 • Se all data på ett och samma ställe
 • Enkla och smarta kopplingar mellan moduler
 • Kontinuerlig övervakning och proaktiva notiser
 • Kompatibelt och interoperabelt system
 • RJ45-anslutning mellan moduler
 • RJ12-anslutning till sensorer / transformatorer
 • Implementering på en fjärdedel av tiden
 • Exakt och snabb lokalisering av isolationsfel

Läs vår broschyrer

För medicinska anläggningar

För industri

Övervakning i medicinska rum

Kontinuerlig övervakning av alla grupper.

ISOM Digiware D-55h hanterar larm från flera strömförsörjningskällor på samma medicinska platser (operationsrum, återhämtningsrum etc.)

Ett specifikt väggmonterings-kit för enkel integration och montering av ISOM Digiware D-55h i medicinska rum.

Medsys för medicinska anläggningar

Modern isolationsövervakning för medicinska utrymmen

Produkter anpassade och uttestade för medicinsk miljö. Moduler och sensorer för medicinska grupp 2-rum med konstant övervakning av isolationsvärden

Klass 0,5 och klass 0

Standardiserad, testad och tillverkad enbart för medicinska utrymmen

WEBVIEW för isolationsövervakningen

 • Detaljerad övervakning av isolationsnivån (resistiva och kapacitiva komponenter) i realtid
 • Korrelation med andra elektriska parametrar över tid
 • Manuell eller automatisk export (FTPS / HTTPS) av data i .csv-format
 • Photoview-funktionalitet för att skapa anpassade bakgrunder med live-data
 • Ger en pedagogisk överblick över en fastighets momentana värden, larm och historik.

Ett urval av produkter

ISOM Digiware D-55 / D75

Huvudenhet och kontrollpanel

ISOM Digiware D-55h

Huvudenhet och larmpanel för medicinska utrymmen

ISOM Digiware L-60 / L60h

Övervakningsmodul och ströminjektor. OhmScanner-teknik

ISOM Digiware F-60

Fellokaliseringsmodul för 6 kretsar. OhmScanner-teknik

∆IP med ISOM T-15

Fellokaliseringssensor. LED-lampa indikerar vid fel för snabb lokalisering

DIRIS Digiware U-xx

Spänningsmodul

ISOM K-40 / k-40h

Fristående isolationsövervakning utan fellokalisering

ISOM PS-61

Bärbar lokalisering av isolationsfel med grafisk analys. Komplett system

Enkel användning

Systemuppbyggnad

Energiproduktion

Marin och militär infrastruktur

Järnvägs-infrastruktur

Sjukhus och medicinska utrymmen

Olje- och gasindustrin

Process- och tillverkningsindustri