DIRIS Digiware

DIRIS Digiware IO

Moduler för digitala & analoga in/utgångar

IO-10-modulerna har 4 digitala ingångar och 2 digitala utgångar för att övervaka statusen hos brytare (PÅ/AV/TRIP) eller för att samla in pulser från mätare (gas, vatten…). IO-20-modulerna har 2 analoga ingångar för insamling av mätningar från analoga sensorer (tryck, luftfuktighet, temperatur) och övervakning av nivåer genom att ställa in larm på förinställda tröskelvärden.

Övervaka brytare

IO-10-moduler skickar automatiskt utgångssignaler när ett larm aktiveras av någon annan Digiware-modul.
Exempel: automatisk frånkoppling om ett förbrukningslarm är konfigurerat på en Digiware I-modul.

DIRIS Digiware IO-10 4DI/2DO modul

  • Status från 3e parts utrustning (position, tripp)
  • Pulsingång från mätare (vatten, gas etc.)
  • Fjärravläsning av laster

DIRIS Digiware IO-20 2AI modul

  • Data från analoga sensorer (tryck, fukt etc.)