DIRIS Digiware

DIRIS Digiware strömsensorer / transformatorer

Solida sensorer(TE), delbara sensorer (TR/iTR) och flexibla sensorer (TF)

Sensorerna ersätter traditionella strömtransformatorer
  • 3 typer av sensorer för olika behov: TE solida, TR/iTR delbara, TF flexibla
  • Noggrannhetsklass som håller genom hela systemet (moduler + sensorer) med ett mätområde från 5 till 6000 A
  • Snabb RJ12-anslutning med automatisk detektering av strömnivå
  • Säker frånkoppling utan kortslutning
  • Kompakt med olika alternativ för montering

Modellöversikt