M850

M850

M850 är ett prisvärt multiinstument med mätning och visning av 30 olika elektriska storheter. Fungerar för både enfas- och trefassystem och för låg-, mellan- och högspänning. LCD-display med valbar bakgrundsfärg.
Pulsutgång och Modbus RS485.

Standardfunktioner

 • Spänning L-L (V)
 • Fasspänning L-N (V)
 • Fasström (I)
 • Nollström
 • Frekvens (Hz)
 • Medel effektfaktor (PF)
 • Aktiv effekt (W)
 • Reaktiv effekt (VAr)
 • Skenbar effekt (Va)
 • Aktiv energi (kWh)
 • Reaktiv energi (Varh)
 • Momentan ström (Amp Demand)
 • Momentan aktiv effekt (Watt Demand)
 • Momentan skenbar effekt (VA Demand)
 • Max ström (Amp Demand)
 • Max aktiv effekt (Watt Demand)
 • Max skenbar effekt (VA Demand)
 • THD spänning
 • THD ström
 • Modbus RS485
 • Pulsutgång för t.ex. energi