Jordfelsvoltmeter

Jordfelsvoltmeter KPV14x15

Isolationsövervakning och jordfelsvakt i högspänningsnät

  • Isolationsövervakning och jordfelsvakt av högspännings AC-nätverkt

  • Övervakning av neutral spänningsförskjutning

  • Tre växlande reläutgångar

  • Mätprincip ”Öppen delta”

KPV14x15 är ett instrument med inbyggd elektronik för att mäta och larma för felspänningar i två nivåer i en ”öppen delta ” koppling. Instrumentet känner av förändringar i nollpunktsspänningen i ett ojordat högspänningsnät, som orsakas av isolationsfel.

Spänningen levereras normalt via en step-down transformator. En grön lysdiod indikerar att hjälpspänningen är ansluten till KPV14x15. Start av övervakning/mät-funktionen fördröjs när hjälpspänningen slås på (standard 2 sekunders fördröjning) för att undvika ett falsklarm under
uppstart.

Typ av skala beror på vilket spänningsområde som skall övervakas och kan, vid beställning, anpassas till önskvärt mätområde.

LED lamporna på skalan visar status och ger följande meddelande:
• LARM
• VARNING
• NORMAL

Standardvarianten KPV14E15 har ingen analog utgång. KPV14F15 har en isolerad analog utgångssignal som är proportionell mot mätarens indikering.

De tre växlande reläutgångarna är konfigurerade för Varning (R2), Larm (R1) och Status (R3). Trippnivåer och tidsfördröjningar kan ställas in på enhetens.

Statusreläet är ”fail-safe” och fungerar när antingen R1 eller R2 är trippade. Funktionen av statusreläet är inverterat (felsäker) och är aktiverat under normala förhållanden.

De röda LED lampor blinkar omedelbart (ca 1 blinkning per sekund) då inställda nivåer passerar en trippnivå. LED ändrar funktion och reläet ändrar läge efter den förinställda fördröjningen. Om en trippnivå underskids under fördröjningsintervallet kommer timern automatiskt återställas. KPV14 levereras som standard med automatisk återställning.

Artikelnummer:

KPV14E15 603038
KPV14F15 603055