Jordfelsvoltmeter

Jordfelsvoltmeter KPV14

Isolationsövervakning och jordfelsvakt i högspänningsnät

KPV14 (KPV14/E/F/G) är ett instrument med inbyggd elektronik för att mäta och larma för felspänningar i en “öppen delta” koppling.

Instrumentet känner av förändringar i nollpunktsspänningen i ett ojordat högspänningsnät, som orsakas av isolationsfel. Spänningen levereras normalt via en step-down transformator.

En grön lysdiod indikerar att hjälpspänningen är ansluten till KPV14.
Start av övervakning/mät-funktionen fördröjs när hjälpspänningen slås på (standard 2 sekunders fördröjning) för att undvika ett falsklarm under uppstart.

Typ av skala beror på vilket spänningsområde som skall övervakas och kan, vid beställning, anpassas till önskvärt mätområde. LED lamporna på skalan visar status och ger följande meddelande:
• LARM
• VARNING
• NORMAL