DIRIS Digiware

DIRIS Digiware U-10/U-20/U-30

Moduler för spänning

Modulerna DIRIS Digiware U mäter spänningsreferensen för hela DIRIS Digiware AC-systemet. RJ45 Digiware-bus överför spänningsmätningen och strömförsörjningen till alla produkter som är anslutna till Digiware-bus.

En enda modul för mätning av spänning

  • Unik punkt för mätning av systemets spänning
  • Komplett innehåll
  • Ingen farlig spänning kopplas mot paneler eller dörrar i anläggningen
  • Kompakt(1 modul för DIN-skena)
Bonus
Endast en spänningspunkt för hela systemet innebär att kabeldragning och säkringsskydd minimeras inne i elektriska paneler.

Modellöversikt