Isolationsövervakning

Produkter för övervakning av isolationen i IT-nät

Produkter med olika funktionalitet och användningsområden som alla övervakar isolationsnivån i ett icke direktjordat system.

Produkter både för AC- och DC-system med spänningar upp till 1400VAC och 1600VDC.

Produkterna används bland annat i:

  • Industri
  • Marina installationer
  • Installationer offshore
  • Undervattens- och havsbotteninstallationer

Isolationsövervakning från Socomec.

Med bland annat lösningar specifikt för sjukhus.