Isolationsövervakning Socomec

ISOM K-40/K-40h

Isolationsövervakningsprodukt

  • Tidsstämplade alarm och loggning
  • “Quick-Access” knapp
  • Strömmätning
  • Temperaturövervakning
  • Funktion för att utesluta övervakningen vid nätverksarbete
  • Modbus RS485
  • Kan monteras på DIN-skena eller i panel

K-40h är versionen för medicinska anläggningar