Transient och RÖS-skydd

Transient och RÖS-skydd

Vi har Kraftfilter, Kronskydd och RÖS-skydd.

Kontakta gärna oss för ytterligare information och produktdata.

Generell information om kraft- och tele-skydd

Transientskydd används som skydd mot åska och andra överspänningar i teleförbindelser till skärmade utrustningar och installationer. På detta sätt ökas livslängd och driftsäkerhet samtidigt som reparationskostnaderna på elektronik och annan känslig apparatur minskas. Tack vare den patenterade konstruktionen med extra kraftig avledning till intagsplåten är det ett effektivt skydd mot elektromagnetiska pulser vid åsknedslag (LEMP) och kärnvapen (NEMP). Det skyddar också mot radiofrekventa störningar och hindrar känslig information att läcka ut.

Hög packningstäthet har uppnåtts genom att varje skyddsmodul innehåller 10 par  teleförbindelser. Samtliga skydd och filter i REV 942-serien är moduluppbyggda. På vissa av skydden finns även skydd mot röjande signaler, så kallade RÖSskydd. Moduluppbyggnaden av samtliga skydd innebär att det är enklare att projektera anläggningen. Genomföringsplåten kan då kompletteras med de skydd som behövs.

KRAFT

Transientskydden benämns kraftskydd. RÖS-skydden benämns kraftfilter.

Kraftskydden finns i olika versioner från 48VDC till
380/415VAC, 16A till 63A, 1-fas och 3-fas. Samtliga skydd
är moduluppbyggda.

1-fasskydd – håltagning 25x132mm
3-fasskydd – håltagning 50x132mm

TELE

Transientskydden benämns kronskydd. RÖS-skydden benämns kronfilter.

Teleskydden finns i olika versioner, 10 par tele, för teleöverföring. PCM 120 Ohm balanserade linjer för dataöverföring 2mBit.

PCM 75 Ohm balanserade linjer samt även befästningsbara linjer upp till 6A. Samtliga moduluppbyggda med håltagning 25x132mm