Motorskydd

Motorskydd

  • För 3-fas-motorer från 1A till 630A och över
  • Kabeldragning genom reläet
  • Exakt minne för motorvärmning- och kylning
  • Ögonblicklig visning av fas-bortfall (3s) även vid reducerad last
  • Visuell indikering av trip-orsak
  • Hjälpspänning 230VAC, 115VAC eller 24VAC/DC
  • Indikering av överlast, fas-bortfall, fas-sekvens och övertemperatur

Läs mer i produktbladen nedan