M880

M880

M880-DMF är ett multiinstrument för DIN-skenemontage. Välj mellan 7 olika färger på LCD-displayen.

Användarvänlig enhet för enfas- eller trefassystem med programmerbart val av ström- och spänningstransformator. Instrumentet har en trip-relä utgång som kan kopplas till 8 olika mätningar.

Dessa instrument är kostnadseffektiva val istället för traditionella panelinstrument och passar utmärkt för låg-, mellan- och högspänningsställverk och kontrollsystem för de flesta elektriska
storheter.

Standardfunktioner

• Spänning L-L (V)
• Fasspänning L-N (V)
• Fasström (I)
• Nollström
• Frekvens (Hz)
• Medel effekt faktor (PF)
• Importerad aktiv effekt (W)
• Importerad aktiv effekt per fas L1 L2 L3 (W) (via RS485)
• Exporterad aktiv effekt (W)
• Exporterad aktiv effekt per fas L1 L2 L3 (W) (via RS485)
• Importerad reaktiv effekt (Var)
• Exporterad reaktiv effekt (Var)
• Skenbar effekt (Va)
• Importerad aktiv energi (Wh)
• Exporterad aktiv energi (Wh)
• Importerad reaktiv energi (Varh)
• Exporterad reaktiv energi (Varh)
• VA Energi (VAh)
• Amp timme (Ah) (via RS485)
• Systemets max/medel-ström (A Dmd)
• Systemets importerade aktiva max/medel-effekt (W Dmd)
• Systemets exporterade aktiva max/medel-effekt (W Dmd)
• Systemets skenbara max/medel effekt (VA Dmd)
• Systemets maximala spänning (A Max Dmd)
• Systemets importerade maximala effekt (W Max Dmd)
• Systemets exporterade maximala effekt (W Max Dmd)
• Systemets skenbara maximala effekt (VA Max Dmd)
• THD spänning 1% upp till 31:a övertonen
• THD ström 1% upp till 31:a övertonen
• RS485-port, Modbus RTU-protokoll
• Pulsutgång för t.ex. energi