Säkringslastfrånskiljare

Säkringslastfrånskiljare

Säkringar är säkerhetsanordningar för att frånkoppla strömmen när den når en för hög nivå, eller när en kortslutning uppstår. Säkringslastfrånkopplare ger skydd mot överström. De förstärker och förbättrar säkerheten för elektriska installationer.

Säkringslastfrånkopplare kan användas i industrin, som motorskydd och för elektrisk distribution. 

FUSERBLOC

För industriella säkring upp till 1250 A.