Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Megacon AB samlar in dina personuppgifter ( till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress) när du väljer att prenumerera på information från oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står längst ner på denna sida.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Megacon AB:s verksamhet är Megacon AB personuppgiftsansvarig. (556221–2281, Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi använder dina uppgifter för att komma i kontakt med dig och skicka ut information om nyheter. Information om dina uppgifter får vi i din kontakt med oss eller i vår kontakt med dig. Det är enbart Megacon AB som har tillgång till dina uppgifter.

Megacon AB säljer aldrig personlig data och vi ger den inte till någon annan, men vi använder olika leverantörer för att behandla informationen åt oss. Vi delar enbart information som är nödvändig för att dessa leverantörer ska kunna utföra dessa tjänster.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@megacon.se.