KPM169

KPM169 – Isolationsvakt DC

 • För 12, 24 eller 48VDC system
 • Med adapter kan KPM169x anslutas upp till 1600VDC
 • Precisionsmätning som inte påverkas av
  systemets spänning
 • Alla ingångar och utgångar helt isolerade
 • Triple-zone isolationsövervakning och
  övervakningsrelä
 • ”Pathfinder” indikerar polaritet för jordfel
 • Svarstid: 125-165mS

Två varianter:

KPM169C2x

KPM169x

KPM169 övervakar isoleringsnivån mellan ett aktivt icke-jordat (IT) batteri eller ett aktivt DC-nätverk och dess skyddande jord. Endast 1st KPM169 kan anslutas till samma DCsystem. En grön LED indikerar AUX POWER på. Övervakningsfunktionen fördröjs vid uppstart (2 sek. fördröjning). På detta sätt undviks felaktig visning under uppstart, orsakad av initial laddning av nätverksspridningskapacitansen. KPM169 läser isoleringsnivån direkt i kΩ. Mätaren har reflektionsfritt glas.

LED lamporna på skalan visar status och ger följande meddelande:
• LARM
• VARNING
• NORMAL

KPM169C2x

 • För 12, 24 eller 48VDC system
 • Skala 0-30 kΩ
 • Alla ingångar och utgångar helt isolerade
 • Triple-zone isolationsövervakning och övervakningsrelä

KPM169x

 • Direktansluten 12-48VDC, med adapter 1600VDC
 • Skala 0-100 kΩ
 • Alla ingångar och utgångar helt isolerade
 • Triple-zone isolationsövervakning och övervakningsrelä

TRIP-nivåer och fördröjningar kan ställas in på enhetens bakre del. Här ställs både larm och
varningsnivåer in.

Olika typer av adaptrar för högspänning upp till 1,6kVDC. Används med KPM169x