Iso-DIN

Iso-DIN

Iso-DIN är vår produkt för jordfelsövervakning av 1 kanal.

Den har programmerbara varnings- och larm-nivåer, tidsfördröjningar och filterfunktion.

• 1 kanals övervakning
• DIN-montage, 2 moduler
• LCD-visning 30mA – 10A Trms
Grön display = OK
Gul display = Varning
Röd display = Larm
Blå display = Programmeringsläge
• Larmutgång
• ModBus RTU som standard
• Lätt menystyrning
• Programmerbar filterfunktion

Iso-DIN är anpassad för summaströmtrafo typ Megacon GB.