EMM-serien

EMM-serien

Kombiinstrument EMM för DIN-skenemontage/panelmontage med digital visning av ett flertal storheter. Instrumenten ersätter traditionella panelinstrument och blir klart mer kostnadseffektiva.

EMM seriens digitala multimetrar har konstruerats för att övervaka alla de elektriska variabler som förekommer i ett distributionsnät. Över trettio elektriska parametrar kan visas på instrumentets fyra led displayer som tillsammans med en enkel frontpanel med visning av elektriska storheter ger en logisk informativ display med en mängd kombinationer. Utöver den lokala mätningen visar instrumenten även maxvärdet av huvudparametrarna (max momentan/max medelvärde 15 min).

  Via den seriella kommunikationsporten (RS232/485) finns möjlighet att sammankoppla flera instrument (EMM samt EMA-serien) i syfte att skapa ett användarvänligt centralt nätverk för mätning. Multimetern EMM ersätter alla de funktioner som finns i voltmeter, amperemeter, energimeter, effektfaktormeter, wattmeter, varmeter, och frekvensmeter, samlat i ett instrument vilket skapar kostnadsbesparingar inte bara i färre enheter men också i installationsarbete.

  Litet instrument med många funktioner

  • Visar 30 olika parametrar
  • Panelmontage eller DIN-skenemontage
  • Analoga eller digitala utgångar
  • Energimätning

  Applikationstillämpningar

  I ställverk och undercentraler för övervakning av utgående grupper eller i serviscentraler i fastigheter för kontroll av lastfördelning mellan faser och maxförbrukningar.