Insamling av mätdata

Insamling av mätdata

Insamling av data kan ske på många olika sätt. Vi har samtliga lösningar för att alltid få hem er energidata. Allt beror såklart på valet av mätare eller vilka mätare som finns på befintlig anläggning. 

För oss handlar det om att hitta det smidigaste sättet att hantera hårdvaruinstallationen för att kunden ska ha möjlighet att visualisera energiförbrukningen timme för timme.

De vanligaste sätten vi samlar in data på idag

Via M-Bus – För mätare med inbyggd M-Buskommunikation kopplas samtliga mätare i serie till en insamlingsenhet. Insamlingsenheten har inbyggt nätverksmodem och kopplas mot fastighetens nätverk.

Via wM-Bus – För mätare med inbyggd trådlös M-Bus (wM-Bus) tas signalen från den trådlösa mätaren emot av insamlingsenheten med antenn. Det är en bra metod för ex vattenmätare som ofta sitter komplicerat till. Det är också en passande lösning för äldre fastigheter där signalstyrkan i fastigheten är god.

Via Modbus – Mätare med inbyggd Modbus hanteras på samma sätt som mätare med M-Bus.

Via importfiler – Vi tar emot filer med förbrukningsunderlag för att visualisera dessa i vår energiportal.

 

Alternativt är en blandning av ovanstående insamlingsmetoder. Allt är anläggningsspecifikt och beror på de förutsättningar som finns. Låt oss gå igenom den mest kostnadseffektiva lösningen tillsammans.

Vi levererar er data till era överordnade fastighetssystem om så önskas. Vi har moduler inbyggt för alla de mest förekommande fastighetssystemen på marknaden men anpassar kontinuerligt kundunika varianter. 

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Georg Stockhaus
Marknad/Försäljning Energimätning
08-402 42 54
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
08-402 42 59
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Megacons energiportal för insamlingsdata

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår mjukvara MC-Web, med många smarta funktionaliteter. Logga in i energiportalen oavsett var du befinner dig för att följa förbrukningen timme för timme. Vi har gjort det enkelt att exempelvis jämföra olika perioder och olika anläggningar. På det här sättet visas var och när energin förbrukas vilket ger ett bra underlag till energibesparingar.

Låt oss ta hand om mätvärdena i vår server för kvalitetssäkrade värden. Att specialanpassa mjukvaror till kundens behov är inget problem för oss, vi har kunskapen och kapaciteten inom Megacon.