Energimätning Lägenheter

Smart mätinsamling för framtidens lägenheter

MC-Web är Megacons system för insamling av energiförbrukning i bland annat bostadsföreningar. Systemet ger föreningen och dess medlemmar kontroll över fastighetens och lägenheternas individuella energiförbrukning – en investering som betalar sig inom 2-5 år. Varje lägenhetsinnehavare betalar dessutom bara för sin egen faktiska förbrukning.

MC-Web är webbaserat och innebär att varje lägenhet i föreningen kan bevaka nivåerna för el, varmvatten, kallvatten, fjärrvärme, gas och temperatur timme för timme. Avvikande nivåer kan upptäckas direkt, vilket innebär att bostadsrättsföreningen har möjlighet att spara både energi och pengar.

 

Gemensamt elavtal

Genom att köpa in el gemensamt via ett avtal till föreningen finns det i första hand stora kostnader att spara. Alla privata elavtal avslutas, därmed försvinner de privata nätavgifterna. Via ett större avtal med nätägaren är det enklare att beräkna det totala effektbehovet och förhandla bättre elpriser. De privata mätarna byts ut till elmätare för undermätning som köps och ägs av föreningen. För att genomföra en sådan förändring i en bostadsrättsförening krävs ett beslut på föreningsstämma.

Ta kontakt med oss för hjälp och mer information. 

Solceller

Ser ni över möjligheten att installera solceller i er förening så behöver föreningen ha ett gemensamt elavtal. 

Via solceller kan föreningen producera egen el och har möjlighet att sälja solelen till föreningens hushåll. En korrekt dimensionerad solcellsanläggning kan minimera förenings inköp av el dramatiskt. 

MC-Web ger information om den totala produktionen, hur stor andel som varje hushåll förbrukar och eventuell överproduktion av el som säljs tillbaka till nätägaren.

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Georg Stockhaus
Marknad/Försäljning Energimätning
08-402 42 54
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
08-402 42 59
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Spara energi

För att kunna sänka bostadsrättsföreningens elkostnader måste man veta när, var och hur energin används. Med denna kunskap är det lättare att sätta in energibesparande åtgärder precis där det behövs.

Spara pengar

Föreningen betalar för endast ett elabonnemang, som fördelas på medlemmarna.

Rättvist

Var och en betalar bara för sin faktiska förbrukning av el, varmvatten, fjärrvärme eller gas.

Enkelt

Vid en flytt kan kostnaden lätt fördelas genom flyttavläsning.

Energideklaration

MC-Web förenklar bostadsrätts-föreningens energideklaration. Systemet visar exakta nivåer på exempelvis hissens eller trapp-belysningens energiförbrukning.

Smart

Föreningen kan upptäcka avvikande förbrukningsnivåer, och har möjlighet att åtgärda detta i ett tidigt stadium.

Megacons energiportal för insamlingsdata

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår mjukvara MC-Web, med många smarta funktionaliteter. Logga in i energiportalen oavsett var du befinner dig för att följa förbrukningen timme för timme. Vi har gjort det enkelt att exempelvis jämföra olika perioder och olika anläggningar. På det här sättet visas var och när energin förbrukas vilket ger ett bra underlag till energibesparingar.

Låt oss ta hand om mätvärdena i vår server för kvalitetssäkrade värden. Att specialanpassa mjukvaror till kundens behov är inget problem för oss, vi har kunskapen och kapaciteten inom Megacon.