Energimätning Industri

Experter på energibesparingar

Vi ger dig kontroll över energiförbrukningen

Fullständig kontroll på förbrukningar kräver engagemang, kunskap och intresse. Målet är att spara energi och effektivisera och optimera sin tillgängliga effekt. Megacons Energiportal MC-Web ersätter inte fastighetens styr- och reglersystem, det övervakar att det är optimalt!

Vårt system mäter förbrukningar långt ut i anläggningen och skickar timvärden som avläses via hemsida.

Då hittas energibovar och onormala förbrukningar, t.ex. fläktar som går dygnet runt eller system som kyler samtidigt som ett annat värmer.

Vårt system kan mäta el, varmvatten, kallvatten, fjärrvärme/ kyla, gas mm. Detaljerade förbrukningsprofiler ger ett effektivt verktyg i energibesparingsarbetet genom jämförelse av olika perioder, snarlika anläggningar mm.

Ytterligare en faktor som påverkar den totala energikostnaden är abonnerade effekter och en förståelse för skillnaden mellan effekt (kW) och energi (kWh). Med bättre inblick kan man därmed sänka sina totala kostnader på både abonnemang och vid upphandling av energi.

Vi har produkter och system för visualisering och lagring av förbrukningsdata och kommunikation. Vi utvecklar ständigt våra produkter och system för att erbjuda lösningar för de på marknaden förekommande protokoll- och kommunikationslösningar.

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Georg Stockhaus
Marknad/Försäljning Energimätning
08-402 42 54
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
08-402 42 59
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Megacons energiportal för insamlingsdata

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår mjukvara MC-Web, med många smarta funktionaliteter. Logga in i energiportalen oavsett var du befinner dig för att följa förbrukningen timme för timme. Vi har gjort det enkelt att exempelvis jämföra olika perioder och olika anläggningar. På det här sättet visas var och när energin förbrukas vilket ger ett bra underlag till energibesparingar.

Låt oss ta hand om mätvärdena i vår server för kvalitetssäkrade värden. Att specialanpassa mjukvaror till kundens behov är inget problem för oss, vi har kunskapen och kapaciteten inom Megacon.