Mätinsamling med M-Bus och Modbus

Insamlingsenheter för M-Bus och Modbus

För insamling av data från energimätare med M-Bus och Modbus
erbjuder vi insamlingsenheter/omvandlare från PiiGAB. De finns i flera
varianter och kan hantera upp till 120 M-Buslaster. De har inbyggda
modem och kan hantera trådlös M-Bus från mätare eller tempgivare.

PiiGAB M-Bus 900T och 900S, från 20 – 120 lastenheter

• M-Busomvandlare för fjärravläsning
• Kan mata 20, 60 eller 120 M-Buslaster beroende på licens
• Fast IP-adress eller dynamisk via DHC
• 10/100 Mbit Ethernet
• Med mjukvarutillägg och antenn kan enheten hantera trådlös M-Bus
• Använder M-Busstandarden EN13757
• Mjukvara för export av mätardata till FTP-Server eller HttpPost-Server
• Mjukvara som möjliggör att Modbusmätare kan läsas av i ett M-Bussystem

Temp- och fuktsensor

  • Finns för både trådad och trådlös M-Bus
  • Mäter temperatur och luftfuktighet
  • Trådlös variant har 14 års batteritid och upp till 300 meters räckvidd
  • Vikt: 60-80 gram
  • Drivs av 2st AA-batterier
  • Noggranhet +- 0,2 grader
  • Mätområde: -40 till +85 grader celsius