MultiLog G3T

MultiLog G3T

MultiLog G3T är utvecklad för automatiskt insamling av förbrukningsdata. Utrustad med 3st S0-ingångar kan enheten anslutas till valfri mätare med pulsutgång ex. el-, vatten-, värmemängdsmätare etc.

Anpassad plug-in förenklar installation och integration av MultiLog G3T i redan befintligt system baserat på LonWorks teknologi.

Individuell LED-indikation förenklar installationskontroll av pulsregistrering från alla typer av mätare.

• LonWorksTM
• LonMarkTM
• Plug-in till ”LonMaker For Windows”
• DIN-skenmontage, 4 moduler
• PLC-kommunikation A-band eller C-band
• Repeater och paketöverföring i 15 steg
• Seriell kommunikation
• Lagrar tidstämplad förbrukning samt mätarinställningar
• 3st S0-pulsingångar med individuell LED-indkation
• 1st temperatursensor