MultiLog G1

MultiLog G1

Loggningsenhet för elnäts- eller tvåtrådskommunikation. Den har två ingångar, två reläutgångar och en larmutgång.

• Två ingångar (S0)
• Två reläutgångar
• En händelseutgång
• Tvåtrådskommunikation
• Seriell-kommunikation: TCP/IP, tele,
GPRS, radio
• Lagrar tidstämplad mätvärden, 2 500
mätdata per ingång