IsoBase

Jordfelsövervakning IsoBase 

OBS produkten ersätts under 2019 av IsoBase 96.

IsoBase är centralenheten som tillsammans med IsoHub och IsoOut blir ett komplett jordfelsövervakningssystem för upp till 128 kanaler.

Panelmontage 144×144.

Tillsammans med våra summaströmtransformatorer kan du detektera jordfel långt ut i din anläggning för att snabbt och enkelt åtgärda problem.