Lösningar för industri

Lösningar för säkra och hållbara elsystem i industrimiljöer

Industrin ställer höga krav på säkerhet, kontinuitet och hållbarhet.
Att ha en smart och enkel drift är en förutsättning för att kunna fatta nödvändiga beslut.
Våra system hjälper till att förutse och övervaka alla delar av installationen för att säkerställa kontinuerlig drift.

Jordfelsövervakning

Bevakningen av jordfel är en förutsättning för ett förebyggande underhållsarbete av femledarsystem inom industrin.

Isolationsövervakning

Smart övervakning för ojordade IT-system. Detektering av isolationsförsvagningar och förväntningar på isolationsfel.

Effektövervakning

Ta elkvalitet till en ny nivå. Anpassningsbart och skalbart. Med noggrannhet som är bäst i klassen. Övervaka både AC och DC.

Multiinstrument

Multiinstrument för all typ av elkvalitet för inkommande och utgående grupper. 

Mätinsamling

Vi hjälper er samla all historiks förbrukningsdata. Med MC-web kan kontinuerlig utvärdering ske och analyser genomföras.