MultiLog G2

MultiLog G2

MultiLog G2 är utvecklad för automatiskt insamling av förbrukningsdata. Utrustad med 8st S0-ingångar kan enheten anslutas till valfri mätare med pulsutgång ex. el-, vatten-, värmemängdsmätare etc. Anpassad plug-in förenklar installation och integration av MultiLog G2 i redan befintligt system baserat på LonWorks teknologi.
Individuell LED-indikation, S0-klassoption och filteroption generaliserar installationskontroll samt anpassning av pulsregistrering från alla typer av mätare.

• LonWorksTM
• LonMarkTM
• Plug-in till ”LonMaker For Windows”
• DIN-skenmontage, 8 moduler
• PLC-kommunikation A-band eller C-band
• Repeater och paketöverföring i 15 steg
• Seriell kommunikation, tele, GPRS, TCP/IP, radio etc.
• Lagrar tidstämplad förbrukning samt mätarinställningar
• 8st S0-pulsingångar med individuell LED-indkation
• Individuella filter- och klassoptioner för S0-ingångar
• En händelseingång
• En tidsstyrd reläutgång