Isolationsvakt

Isolationsvakt

Ett brett program av övervakningsenheter för olika applikationer inom industri och sjukhus.

Finns med inbyggd temperaturövervakning och överströmslarm.

Visning av impedans- och resistansnivåer. Modbus RTU som tillval.