Isolationsvakt IT-Nät

IT-DIN

Isolationsvakt
IT-DIN övervakar isolationsnivån i ett IT-Nät upp till 440 VAC. Med adapter kan övervakning ske upp till 1000 VAC.

Genom en överlagrad DC-signal i lågspänningssystem kontrolleras isolationsnivån i varje galvaniskt skiljt system. Den genererade läckströmmen mäts kontinuerligt och alla värden visualiseras momentant på skärmen.

Genom visualiseringen av momentant isolationsvärde och det minsta uppmätta isolationsvärdet får du via skärmen en snabb överblick över systemet.

Larm kan programmeras för automatisk eller manuell återställning.

Display med färgvisning av status
Grön display = OK
Röd display = Larm / TRIP

  • Isolationsövervakning av IT-system upp till 440 VAC (upp till 1000VAC med adapter)
  • Programmerbar larmfunktion
  • Programmerbar reläfunktion (TRIP)
  • DIN-skenemontage 2 moduler
  • LCD-display med färgindikation av status
  • Isolationsnivå anges i stapel på hemskärmen
  • Minne av minsta isolationsvärde
  • RS-485 kommunikation ( Modbus RTU)