DIRIS Digiware

DIRIS Digiware D-50 och D-70

Display för att övervaka flera grupper med Cyber-säkerhet

 • En hjälpspänning på 24VDC för hela Digiware-systemet.
 • Ingen farlig spänning på paneldörrar
 • Många kommunikationsgränssnitt: Modbus RTU/TCP, BACnet IP och SNMP
 • WEBVIEW-M mjukvara inbyggd i DIRIS Digiware D-70
 • Automatisk export av data via FTPS
 • E-post skickas vid larm (SMTPS)
 • Säker tillgång till alla data
  • HTTPS-säkerhet med uppladdning av SSL/TLS certifikat
  • Möjlighet att begränsa eller blockera utvalda protokoll eller åtgärder