Modemenheter

Modemenheter för MultiLog

Ett modem kopplas till en MultiLog i ett system av Multiloggar. Modemet kopplas antingen upp via anläggningens nätverk/IT-system eller via GPRS i det fall internetaccess inte är möjlig.

GPRS Modem Maestro M100 3G

• Aluminiumkapsling
• Upp till 3,6 Mbit/s
• Kompakt storlek: 63 x 60 x 22 mm
• RS-232 och USB
• Ink kablage, DIN-fäste och antenn
• Levereras konfigurerat ink SIM-kor

ASL LAN Modem

• Komplett modem ink kablage och programmering
• Konfigureras med IP-adress, Gateway & Nätmask
• Anslutning mot server via publik IP-adress (alternativt DynDNS)